2. Składanie pracy dyplomowej

Zdalne składanie pracy dyplomowej

Nieprzekraczalne terminy składania prac dyplomowych w semestrze letnim to:

dla prac inżynierskich: 10 września 2024 r. do godz. 14:00

dla prac magisterskich: 16 września 2024 r. do godz. 14:00

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową do Sekretariatu dydaktycznego Instytutu Informatyki (wieslawa.duszynska[at]pw.edu.pl z kopią na adres elzbieta.macewicz[at]pw.edu.pl)  od 2 września 2024 r.

Obrony prac inżynierskich odbywają się w drugiej połowie września, natomiast prac magisterskich w październiku.

Jak zwykle w semestrze letnim będziemy organizować egzaminy dyplomowe w sesji letniej, czyli w drugiej połowie czerwca. W takim przypadku gotowość pracy należy zgłosić do Sekretariatu Dydaktycznego do 31 maja br. (zgłoszenia Sekretariat przyjmuje od 13 maja).

Oprócz przygotowania samej pracy oraz wymaganych dokumentów, trzeba zadbać o uzupełnienie wpisów z bieżącego semestru. Ten ostatni punkt jest bardzo istotny w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych - trzeba poprosić prowadzącego przedmiot o wcześniejsze wstawienie oceny do protokołu w systemie USOS.

Wśród dokumentów towarzyszących pracy (ich listę znajdziecie poniżej) jest Karta Informacyjna Dyplomanta - w tym dokumencie, oprócz informacji o pracy i autorze, trzeba sprawdzić i ewentualnie zmienić dane dotyczące studiów i momentu składania pracy. Wzory Kart Informacyjnych znajdują się na końcu tej strony.

Procedurę gromadzenia dokumentacji zaczynacie od utworzenia na OneDrive PW ( https://wutwaw-my.sharepoint.com/ ) katalogu, w którym należy umieścić:

  1. Pracę dyplomową w formacie pdf (powinna to być wersja, która zostanie załadowana później do systemu APD oraz będzie drukowana) - uwagi dotyczące formatowania znajdziecie Państwo w sekcji Formatowanie pracy dyplomowej poniżej,
  2. Pozytywną opinię kierownika pracy dyplomowej (opiekuna) - wzór do uzupełnienia - uwaga: opiekun może przesłać pozytywną opinię o pracy bezpośrednio do sekretariatu dydaktycznego Instytutu,
  3. Kartę Informacyjną Dyplomanta (to wymaganie specyficzne dla Instytutu Informatyki - proszę zadbać o to, żeby treść zmieściła się na dwóch stronach!) - szablony są dostępne na końcu strony,
  4. W przypadku gdy osoba jest w procesie wznowienia studiów - skan karty wznowienia studiów (obu stron).

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów przesyłacie Państwo do Sekretariatu Instytutu (do p. Wiesławy Duszyńskiej - wieslawa.duszynska[at]pw.edu.pl, z kopią do p. Elżbiety Macewicz - elzbieta.macewicz[at]pw.edu.pl) łącze do tego katalogu.

Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji Sekretariat przygotuje Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego i przekaże sprawę do Dziekanatu. Równolegle będzie ustalony recenzent pracy dyplomowej oraz termin egzaminu dyplomowego. Terminy egzaminów dyplomowych będą publikowane na stronie Instytutu Informatyki (Harmonogram egzaminów dyplomowych). 

Uwaga: Dziekanat może wykonać swoją część pracy dopiero wtedy, kiedy dysponuje kompletem ocen studenta.

Informacja o wygenerowanym suplemencie do dyplomu jest przesyłana przez Dziekanat pocztą elektroniczną. Bardzo istotne jest sprawne zgłoszenie uwag dotyczących treści suplementu oraz (po ewentualnych poprawkach) akceptacja treści suplementu.

Akceptacja suplementu jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prócz tego w USOSWeb należy:  

- zaakceptować oświadczenie w przedmiocie udzielania licencji PW,
- zaakceptować oświadczenie o poprawności danych osobowych,
- zadeklarować liczbę odpisów dyplomu i odpisów suplementu (wg instrukcji: USOSweb-dla studentów-suplementy).

Po zakończeniu procedur organizacyjnych w Dziekanacie i Sekretariacie Instytutu status pracy dyplomowej zmienia się na "archiwizować". Oznacza to, że można załadować do systemu APD pracę dyplomową (i wprowadzić streszczenia i słowa kluczowe).

Opiekun zatwierdza pracę i wprowadza swoją opinię o pracy, a recenzent - recenzję. Po zatwierdzeniu opinii i recenzji praca jest gotowa do obrony.

Formatowanie pracy dyplomowej

Od stycznia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Rektora regulujące sposób formatowania pracy dyplomowej oraz wzory okładek. Okładki pobiera się w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu. Informację na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału: https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Prace-dyplomowe2/Procedura-dyplomowania

Warto skorzystać z udostępnionego na wcześniejszej stronie szablonu LaTex przygotowanego przez pp. Artura Brodzkiego i Piotra Woźniaka.

Inne informacje

Szczegółowe informacje na temat ładowania pracy dyplomowej i jej opisu do Archiwum Prac Dyplomowych można znaleźć na stronie Wydziału: http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Archiwum-prac-dyplomowych/APD-informacja-dla-Studenta

Wzór karty informacyjnej dyplomanta (Microsoft Word 2003; OpenOffice Writer w wersji 2.3 radzi sobie z tymi dokumentami bez zarzutu):

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku angielskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku angielskim