Wyróżniona praca zespołu prof. Przemysława Rokity - konferencja PP-RAI 2024

Miło nam poinformować, że praca zespołu prof. Przemysława Rokity została wyróżniona na konferencji PP-RAI 2024 - 5th Polish Conference on Artificial Intelligence https://pp-rai.pl/

Konferencja stanowi jedno z największych w Polsce wydarzeń naukowo-biznesowych poświęconych Sztucznej Inteligencji.

W nagrodzonym artykule pt. „Deep Generative Models for Proton Zero Degree Calorimeter Simulations in ALICE, CERN”, opisano prace zespołu prof. Przemysława Rokity nad zastosowaniem głębokich generatywnych technik uczenia maszynowego do symulacji zderzeń ciężkich jonów w detektorze proton Zero Degree Calorimeter eksperymentu ALICE w Wielkim Zderzaczu Hadronów - LHC w CERNie ( https://alice-collaboration.web.cern.ch/node/34995 ). 

W artykule zaproponowano wykorzystanie autoenkoderów wariacyjnych oraz generatywnych sieci przeciwstawnych dostosowanych regularyzacją 

do tworzenia szybkich symulacji wyników działania detektora Proton ZDC.

Zaprezentowano zastosowanie opracowanego w zespole modelu SDI-GAN wprowadzającego regularyzację do funkcji straty generatora podczas treningu. 

Zaproponowane rozwiązania pozwoliły na uzyskanie istotnej poprawy dokładności wyników symulacji oraz znaczące zmniejszenie złożoności

i przyspieszenie obliczeń w stosunku do tradycyjnych podejść stosowanych w analizie wyników eksperymentów fizyki wysokich energii opartych na metodzie Monte-Carlo.