dr hab. inż. Wiktor Daszczuk otrzymał nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Wiktor Daszczuk otrzymał nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki zatytułowaną Integrated Model of Distributed Systems.

Znaczniki: instytut

dr hab. inż. Wiktor Daszczuk otrzymał nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka

Z wielką przyjemnością informujemy, że Komitet Informatyki PAN przyznał  dr hab. inż. Wiktorowi Daszczukowi nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki zatytułowaną Integrated Model of Distributed Systems.

Dyrekcja i pracownicy Instytutu serdecznie gratulują.

Znaczniki: instytut