Praca na stanowisku programisty w projekcie “Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios" (akronim DARTS)

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki poszukuje programisty, do udziału w  projekcie 

„Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios” (akronim DARTS).

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach VIII Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem jest opracowanie autorskiej bazy scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych, uwzględniających Polskie warunki drogowe.

Baza będzie stanowić podstawę do projektowania, tworzenia, testowania i ewaluacji systemów percepcji pojazdów. Będą to informacje dostarczone przez sensory: IMU, GPS, kamery, radary, lidary oraz dane zbierane przez specjalnie zaprojektowany pojazd. 

Finalną częścią jest obróbka takich danych, ich fuzja, a następnie adnotacja przez autorskie oprogramowanie z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Wynikiem projektu będzie baza danych podobna do baz Waymo oraz nuScenes.

Oczekujemy:

-        znajomości programowania strukturalnego i obiektowego w języku Python, znajomość C++, Rust, JavaScript będzie dodatkowym atutem

-        znajomość relacyjnych baz danych, współbieżności, podstawowych metod uczenia maszynowego, algorytmów stosowanych do detekcji obiektów, narzędzi i technik wytwarzania oprogramowania (SCRUM, git, testowanie, CI, CD),

Oferujemy:

  • pracę w młodym, dynamicznym zespole nad ciekawymi zagadnieniami, (innowacyjnymi w skali światowej)
  • współpraca z partnerami z niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego
  • możliwość realizacji pracy dyplomowej związanej z projektem (pracy inżynierskiej lub magisterskiej)
  • możliwość zaliczenia praktyk studenckich
  • hybrydowy model pracy: stacjonarnie w Zakładzie Sztucznej Inteligencji) i/lub online

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres robert.nowak@pw.edu.pl, krystian.radlak@pw.edu.pl w terminie do dnia 3 stycznia 2024r.