Polish Conference on Artificial Inteligence (PP-RAI) 2023

CONFERENCE PP-RAI'2023 - 4TH POLISH CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

24-26.04.2023 w Łódź

Możliwość składania prac do 27.02.2023

Szanowni Państwo,

W ramach konferencji prezentowane będą prace z obszarów:

- data mining and machine learning

- knowledge engineering

- medical applications of AI

- neural network and deep learning systems

- NLP, automatic speech recognition, and conversational AI

- computer vision

- uncertainty in AI

- robotics and autonomous systems

- problem solving and optimization

- young AI (sesja dla młodych naukowców)

- interdisciplinary applications of AI

Warto zwrócić uwagę, iż w gronie organizatorów znajdują się osoby z naszego Instytutu oraz z naszej Uczelni.

Zgłaszanie prac na konferencję PP-RAI 2023  do 27.02.2023 

Serdecznie zachęcam do aktywnego udziału w konferencji. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie:

https://pp-rai.pl/