Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Zapraszamy do rekrutacji na stanowiska Stypendysta/Stypendystka w projekcie

"Budowanie reużywalnych reprezentacji w głębokim uczeniu maszynowym"           

Otwarta rekrutacja doktorantów na stypendia naukowe NCN w projekcie NCN  SONATA – ST

kierowanym przez dr. Mateusza Ostaszewskiego ( mateusz.ostaszewski@pw.edu.pl).

Więcej informacji na stronie:

https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=225089