Przedstawiciele Instytutu Informatyki laureatami V jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę im. M. Rejewskiego

3 pierwsze miejsca w konkursie im. Mariana Rejewskiego, w kategorii za najlepszą rozprawę doktorską, organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

V JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWU I KRYPTOLOGII

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: 

I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,

II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. 

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie 3 doktorantów, którzy pod kierunkiem 

 dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka, profesora PW z Instytutu Informatyki, napisali nagrodzone prace.

I nagrodę w wysokości 15.000 PLN, Panu Piotrowi BIAŁCZAKOWI za rozprawę pt. Wykorzystanie protokołu HTTP do identyfikacji i klasyfikacji złośliwego oprogramowania

II nagrodę, w wysokości 11.000 PLN, Panu Marcinowi GREGORCZYKOWI, za rozprawę pt. Badanie przydatności technologii Software-Defined Networking do wykrycia i przeciwdziałania zagrożeniom w sieciach teleinformatycznych

III nagrodę, w wysokości 8.000 PLN, Panu Pawłowi ŁĄCE, za rozprawę pt. Wieloskładnikowe i transparentne uwierzytelnianie użytkownika z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego

Zapraszam do zapoznania się z oficjalną informacją od organizatorów 

https://www.cyber.mil.pl/articles/aktualnosci-y/2023-11-23t-rozstrzygnieto-v-edycje-konkursu-o-nagrode-im-mariana-rejewskiego/