Seminarium zakładowe

Terminarz spotkań seminaryjnych znajduje się

http://wizzar.ii.pw.edu.pl/zsiwiki/Seminarium

Seminarium z "Mistrzem"

W czasie pobytu profesora Grzegorza Rozenberga na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych zorganizowane były spotkania z "Mistrzem" - seminaria w których profesor Rozenberg komentował prace doktorantów z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej lista tematów wraz z prezentacją.

  1. Odkrywanie znaczeń słów za pomocą metod reguł asocjacyjnych (Word sense induction using methods typical for association rule mining) - Prezentacja
  2. Synteza mowy polskiej za pomocą konkatenacji alofonów  - Prezentacja
  3. Zastosowanie algorytmu Optymalizacji Rojowej w problemie Dynamicznej Marszrutyzacji (Application of Particle Swarm Optimization algorithm to Dynamic Vehicle Routing Problem)  - Prezentacja
  4. Planowanie ruchu bryły sztywnej (Rigid body motion planning) -  Prezentacja
  5. Analiza danych z technik sekwencjonowania nowej generacji (The analysis of next generation sequencing data)  - Prezentacja
  6. A game-theoretic approach to identify the key nodes in networks  - Prezentacja
  7. Adaptacyjna optymalizacja złożonych procesów (Adaptive optimization of complex processes) - Prezentacja
  8. A Rough Set Approach to Learning a Similarity Relation from High Dimensional Data - Prezentacja
  9. A hybrid method of indexing multiple-inheritance hierarchies - Prezentacja