Profil działalności

Laboratorium Komputerowego (LK) to kilka sal wyposażonych w różnorodne zestawy komputerowe i sprzętowe oraz serwerownia.

LK udostępnia swoje zasoby sprzętowe i oprogramowanie na potrzeby dydaktyki (zajęcia laboratoryjne, projektowe, pracownie dyplomowe, indywidualne zadania dydaktyczne) i prac badawczych prowadzonych przez Instytut Informatyki.