Ukończenie studiów

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego lub obrony pracy końcowej jest

uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów realizowanych w trakcie studiów podyplomowych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.