PP-RAI’2024 – 5TH POLISH CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Jedno z największych w Polsce wydarzeń naukowo-biznesowych poświęconych Sztucznej Inteligencji

Polska Konferencja Sztucznej Inteligencji (PP-RAI)

Politechnika Warszawska

18-20 kwietnia 2024 r.

 

Zapraszamy do udziału kadrę akademicką, doktorantów, ambitnych studentów oraz przedstawicieli biznesu realizujących badania / prace rozwojowe w obszarze Sztucznej Inteligencji.

 

Przedstawicieli środowiska naukowego zachęcamy do zgłaszania streszczeń (2-stronicowy abstrakt) bądź pełnych prac (4-6 stron). Przedstawicieli biznesu zachęcamy do zgłaszania jednostronicowych streszczeń projektów biznesowych.

 

Termin nadsyłania wszystkich rodzajów prac upływa 11 lutego 2024 r.

 

Nadesłane prace będą podlegały recenzji. Wszystkie zaakceptowane prace zostaną w trakcie konferencji zaprezentowane przez autorów w ramach sesji plakatowych, a wybrane prace zostaną dodatkowo zaprezentowane w formie wystąpień ustnych. Dodatkowo, autorzy najlepszych spośród zgłoszonych prac będą mieli szansę na złożenie ich rozszerzonych wersji do numerów specjalnych dedykowanych PP-RAI'2024, w czasopismach o międzynarodowym uznaniu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz trybu zgłaszania prac znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: pp-rai.pl