Java EE – produkcja oprogramowania

 

STUDIA PODYPLOMOWE
Java EE — produkcja oprogramowania
2 semestry

Trwa rekrutacja 
na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2022Z 

Zapisy

( początek zajęć 1 października 2022 r. )

 

Zapraszamy na spotkanie z programowaniem zdarzeniowym, wielowątkowym i rozproszonym

Program studiów ma charakter praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć, w tym 168 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych. Studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE.

Java EE — produkcja oprogramowania