Naukowcy z Politechniki Warszawskiej z grantami Narodowego Centrum Nauki

485 projektów w konkursach OPUS 26 i SONATA 19

Instytut Informatyki 

w gronie laureatów 

W konkursie OPUS 26 do NCN wpłynęło 1737 wniosków na łączną kwotę prawie 2,6 miliarda złotych, z których finansowanie otrzymało 267 projektów o wartości niemal 441 milionów złotych natomiast

w konkursie SONATA 19 złożono do NCN 1148 wniosków, których łączna wartość wyniosła ponad 1,25 miliarda złotych.

Miło nam poinformować, że DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI przyznano  środki finansowe dla dwóch projektów badawczych, które realizować będzie Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki 

Nagrodzone projekty to:

Konkurs OPUS 26

Konkurs SONATA 19

Więcej informacji:

485 projektów w konkursach NCN