IoT_Miniprojekt2

IoT logo_elka

Warsaw University of Technology

Faculty of Electronics and Information Technology
WUT
 

  

 


Szybkie prototypowanie aplikacji IoT z wykorzystaniem Node-RED

Zbigniew Szymański  oraz Henryk A. Kowalski

 

Celem projektu jest przygotowanie aplikacji IoT wizualizującej dane zbierane z czujników .  

Strona wewnętrzna  warszatów ( wymagane logowanie z hasłem)

Termin warsztatów:  1.07.2020 godz. 15.00 

Czas trwania realizacji: 1 -1,5 godz.

Przeznaczenie: Kandydaci na studia

Liczba miejsc: 5 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Zapisy:  Zbigniew Szymański  Z.Szymanski@ii.pw.edu.pl

Wymagania programowe: Przeglądarka Internetowa Chrom
Materiały pomocnicze:

Zasoby sprzętowe używane zdalnie "Otwarte Laboratorium Dydaktyczne Systemów Wbudowanych i Internetu Rzeczy (OLDSWIR)" :

Zagadnienia:  IoT_system
Sponsor:  Texas Instruments              Sponsor medialny:    Elektronika Praktyczna